Amway

Amway je americká firma, kterou v roce 1959 založil Rich DeVos a Jay Van Andel. Na začátku prodávala hlavně vlastní výrobky a to drogerii do domácnosti. Později sortiment zboží rozšířila o kosmetické přípravky a potravinové doplňky. K distribuci zboží používá Amway dodnes výhradně multi-level marketing.

V současnosti působí Amway ve více než 100 zemích světa, má více než 16000 zaměstnanců a spolupracuje s ní více než 3 miliony VPA (vlastníků podnikání Amway).

Historie

Zakladatelé Amway Rich DeVos a Jay Van Andel začínali svou kariéru jako distributoři firmy Nutrilite. Tu v roce 1934 založil Carl F. Rehnborg. Firma dodnes vyrábí přírodní doplňky stravy v bio kvalitě. Firma Amway původní marketingový plán zdokonalila a v roce 1972 koupila celou firmu Nutrilite.

Amway Co. je dnes součástí Alticor Inc., který zastřešuje společnosti Amway Corp., Quixtar Inc., Access Business Group LLC, Amway Hotel Corp. a Gurwitch Products.

Obchodní značka Amway není shodná s podobnou obchodní značkou American Way, přesto sám zakladatel společnosti Rich DeVos ve své knize uvádí, že společnost pojmenovali záměrně zkratkou pojmu „American Way“ (americký způsob; americká cesta), neboť považovali americký ekonomický systém za nejlepší na světě.

Současnost

V kalendářním roce 2018 dosáhla společnost Amway velkoobchodního obratu 8,8 miliardy USD. Amway není a nikdy nebyla veřejně obchodovatelnou/vlastněnou (akciovou) společností s výjimkou několika málo asijských poboček, kde ale kontrolní podíl stále drží rodiny zakladatelů (emise akcií byla u některých trhů podmínkou pro umožnění vstupu na trh). Od samého začátku je tak firma ve vlastnictví zakládajících rodin DeVos a Van Andel. Společnost je nepřímo řízena svými VPA prostřednictvím tzv. Mezinárodní asociace vlastníků podnikání Amway (tvořená volenými kvalifikovanými VPA).

Spolupráce

United Nations Environment Programme (1989)

Dne 5. června 1989 Amway obdržela cenu Organizace spojených národů v rámci programu Program OSN pro životní prostředí a stala se tak jednou ze dvou společností, které tuto cenu do té doby dostaly.

Green Globe (1997)

Dne 12. května 1997 Amway obdržela cenu Green Globe od Rainforest Alliance za "mimořádnou snahu a dosažené výsledky v oblasti ochrany přírody". Cena byla udělena za iniciativu, v rámci které byly vysazeny nové stromy v tropických deštných lesech v Brazílii – ve spolupráci s American Forestry Association se Amway zúčastnila programu Global ReLeaf v rámci něhož bylo do roku 1992 vysazeno 100 milionů stromů.

Partner roku EPA (2017)

V roce 2017 byla Amway oceněna americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) jako "výjimečný výrobce a formulátor produktů nesoucích známku Safer Choice" a byl jí udělen titul Partner roku.

Spolupráce s dalšími subjekty a členství v organizacích

AMWAY Česká republika, s.r.o. je členem Asociace osobního prodeje, která kontroluje zachování určitých standardů a etických zásad v přímém prodeji. Předmětem činnosti sdružení je podpora zájmů členů s ohledem na společný způsob prodeje formou přímého prodeje, při komunikaci s médii, státem apod.

Prostřednictvím kampaně One by One Campaign for Children přispěla Amway Evropa během roku 2008 na 12 projektů UNICEF částkou 1,2 milionu EUR. Od roku 2001 do roku 2008 přispěla Amway Evropa a její síť nezávislých vlastníků podnikání téměř 5 milionů EUR. Amway dlouhodobě spolupracuje s Českým výborem pro UNICEF a přímo podporuje některé z jeho projektů.

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze s firmou Amway dlouhodobě spolupracuje.

Vyšetřování

Amway vs. FTC, 1979

Ustanovení Federální obchodní komise z roku 1979 („93 F.T.C. 618 (1979)“) ustanovuje Amway jako legitimní obchodní příležitost (nejedná se tedy o pyramidové schéma ani o tzv. letadlo). Přikázalo nicméně Amway změnit některé přístupy a zakázalo nepřesně interpretovat výdělek VPA.

Federal Trade Commission (FTC) pokutovalo Amway v roce 1986 částkou 100 000 USD za porušení 93 FTC 618 tím, že uveřejnila průměrné příjmy aktivních VPA a přitom neuvedla údaj, který by vypovídal o celkovém průměrném příjmu po zahrnutí i neaktivních VPA (registrovaný člen, který nic nedělá a nevytváří obrat – nemá tedy ani žádné odměny). FTC nařídila taková prohlášení doplňovat o celkový průměr výdělku.

Amway vs. DTI (BERR), 2007

V roce 2006 byla společnost Amway UK & ROI Limited vyšetřována britským ministerstvem obchodu a průmyslu (dříve DTI, nyní BERR). V polovině roku 2007 Amway zastavila registrace nových Amway IBO (Amway Independent Business Owner) a zakázala používání všech marketingových materiálů (tzv. BSM, Business Support Material) třetích stran, které nebyly odsouhlaseny vedením Amway, a to do odvolání. Dne 8. listopadu 2007 bylo ministerstvem oznámeno, že vyšetřování bylo postoupeno soudu, který začne 19. listopadu 2007. Návrh ministerstva na ukončení činnosti Amway na území Spojeného království Velké Británie a Irska byl zamítnut dne 14. května 2008. Na základě této události Amway UK & ROI Limited změnila pravidla kompenzačního plánu.

Globální aktivity

Dne 8. srpna 2019 oznámila Amway Thailand Ltd, že přeorientuje svůj obchodní model na digitální platformu. Tím chce vyřešit možné narušení technologie distribuce.

V srpnu 2019 byla společnosti Amway (Malaysia) Holdings Bhd hodnocena jako 1H.

Zdroj: Wikipedia https://cs.wikipedia.org/wiki/Amway

Stránka byla naposledy editována 3. 9. 2019.

 

 ada amway

Sídlo Amway Corp., Ada, MI, USA

 

Amway_Center_Orlando

Amway Center v Orlandu

 

Amway_Grand_Plaza_Hotel_Glass_Tower

Amway Grand Plaza Hotel v Grand Rapids

 

Amway_shop_China

Amway v Číně