Podrobnosti o genetickém testu

Obecné informace o genetice a úloze genetiky ve vztahu k faktorům životního prostředí, k rozhodnutím v oblasti životního stylu aj.
Co to je gen?
Gen je segment molekuly DNA (deoxyribonukleové kyseliny), který obsahuje instrukce ohledně toho jak, kdy a kde Vaše tělo vytvoří každý jeden z mnoha tisíc proteinů potřebných pro život. Každý gen je tvořen kombinacemi čtyř základních párů, které tvoří Váš genetický kód:

  • adenin
  • thymin
  • cytosin
  • guanin

 

Kód každého genu kombinuje různými způsoby „písmena“ A, T, C a G, čímž vytváří „slova“ určující, která aminokyselina je zapotřebí v každé fázi procesu tvorby proteinů nutných pro rozvoj a fungování Vašeho těla.

Co jsou to genové variace?
Kromě jednovaječných dvojčat mají všichni lidé v informacích, které obsahuje jejich DNA, malé rozdíly. Jsou to právě tyto rozdíly, které činí každého z nás jedinečným.

Genové variace jsou malými změnami v genetickém kódu, které se vyskytují alespoň u 1 % populace. Např. jedno genetické „písmeno“ (A, T, C nebo G) lze nahradit jiným. Tyto variace mohou mít za následek odlišné procesy v těle, stejně jako záměna jednoho písmena v určitém slovu může naprosto změnit jeho význam, např. ze slova „g“en je slovo „t“en.

Pokud tato variace ovlivňuje jen jedno genetické písmeno, jako např. ve výše uvedeném příkladu gen/ten, vědci tomu říkají „jednonukleotidový polymorfismus“ (SNP).

Jsou genové variace nebezpečné?
Genetické variace jsou jednoduše rozdíly ve formách genů přítomných v těle jednotlivých lidí. Neměli bychom je považovat za „dobré“, „špatné“ nebo dokonce „nebezpečné“.

Genové variace jsou u zdravých jedinců zcela obvyklé a některé variace mohou být přínosné.

Většina lidí má jeden nebo více těchto genetických rysů. Nicméně stanovení a analýza Vašeho jedinečného vzorce genetických charakteristik může podpořit Vaše stravování a životní styl tak, aby odpovídal konkrétním potřebám Vašeho individuálního stravovacího plánu.

Co je to „NUTRIGENETIKA“?
Nutrigenetika neboli nutriční genetika se zabývá účinky individuálních genetických variací v reakci na naši stravu a další zdroje živin. Umožňuje stanovit, kde se nacházíme na správné cestě k dosažení individuálního optimálního stravovacího a cvičebního režimu.

Nutriční genetika nepodává žádné lékařské informace, ani neinformuje o rizicích onemocnění.

Smyslem nutriční genetiky je vzdělávání a genetické testování je klasifikováno jako genetický test životního stylu.

Jak mi lze navrhnout stravu na základě genetického testu?
Abychom mohli začít ladit svá rozhodnutí ve stravování a životním stylu s našimi vlastními genetickými variacemi, potřebujeme vědět, jaké variace máme. Zdá se, že určité variace zvyšují náročnost dosažení a udržení zdravé váhy. Kontext genetické výbavy a metabolických důsledků můžeme vysvětlit na příkladu genu izoformy 2 proteinu vázajícího mastné kyseliny (střevní izoforma) (FABP2): Vědci zjistili, že lidé, kteří mají variantu Thr54 genu FABP2, mají tendenci vstřebávat ze stravy více tuků, a proto jsou náchylní k vyšším hodnotám indexu tělesné hmotnosti než ti, kteří tuto variantu nemají. Tito lidé pravděpodobně zjistí, že když budou jíst nízkotučnou stravu, snáze si udrží zdravou váhu. Účelem bodykey™ Genetického testu je zjistit, které z těchto genetických variací máte Vy, poradit Vám a navrhnout způsob stravování a cvičení, který Vám pomůže úspěšně dosáhnout kýžené hmotnosti. S ohledem na metabolické důsledky všech pěti genetických variant, jejich četnost v lidských genech a jejich různé důsledky pro lidský metabolismus vědci vytvořili metodu, která umožňuje navržení bodykey™ Stravovacího a cvičebního plánu na základě Vaší genetické výbavy.

Konkrétní informace o Genetickém testu
Příslušné geny byly z databáze Obesity Gene Map (*Rankinen a kol., 2006) vybrány na základě komplexního studia stávající vědecké literatury s využitím přísných výběrových kritérií týmem odborníků na genetiku, výživu, obezitu a kontrolu hmotnosti. Tým odborníků se zabýval pouze těmi genetickými variacemi, které měly nějakou souvislost s tělesnou hmotností, indexem tělesné hmotnosti nebo tělesným tukem a byly uvedeny alespoň ve třech klinických studiích, aby tak splnili další kritéria, např. jejich prokazatelnou biologickou funkci, hodnověrnost jejich biologické role v kontrole hmotnosti a průkaznost na základě klinických studií.

Všechna kritéria splnilo jen pět genetických variací nalezených na čtyřech genech a ty byly použity v bodykey Genetickém testu:

  • 2 protein vázající mastné kyseliny (FABP2) Ala54Thr (rs1799883)
  • receptor aktivovaný peroxizomovými proliferátory gama (PPARG nebo PPAR) Pro12Ala (rs1801282)
  • beta-2 adrenergický receptor (ADRB2) Arg 16Gly (rs1042713)
  • beta-2 adrenergický receptor (ADRB2) Gln27Glu (rs1042714)
  • beta-3 adrenergický receptor (ADRB3) Arg64Trp (rs4994)


Představení výsledků
Laboratoř provádějící genetické testování prostřednictvím vědeckého algoritmu pro konkrétní výrobky převádí výsledky Vašeho individuálního Genetického testu do podoby stravovacího a cvičebního profilu. Jakmile laboratoř analýzu dokončí, tento profil Vám bude představen. Stravovací a cvičební profil spolu s Návrhem mého plánu jsou východiskem Vašich individuálních doporučení bodykey.

Důvěrnost a uchovávání informací
Laboratoř registruje pouze Váš unikátní kód a nemá žádný přístup k Vašim osobním údajům, jako je jméno, adresa, telefonní číslo apod. Pokud byste na obálku napsali své jméno (což se nepožaduje), laboratoř má ze zákona povinnost tuto obálku okamžitě zničit.

Jakmile je analýza úspěšně provedena, veškeré biologické vzorky se zničí. Údaje uchováváme po dobu až 40 let.

Kvůli anonymitě všech vzorků nebude společnost Amway nikdy moci žádné třetí straně sdělovat jakékoli informace týkající se Vaší genetické výbavy. Genetický test je určen pouze pro účely hodnocení životního stylu, a proto jediná analýza, která se bude provádět, bude ta, jejímž výsledkem bude stravovací a cvičební profil.

Použití biologických vzorků k dalším účelům
Jakékoli použití biologických vzorků k dalším účelům se nepředpokládá. Pokud by společnost Amway do budoucnosti plánovala vědeckou studii, pak by k tomuto účelu potřebovala zvláštní souhlas.

Otázky zákazníků
Máte-li jakékoli otázky, prosím obraťte se na nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Naši odborníci se s Vámi spojí během 48 hodin.

*Literatura: Rankinen, Zuberi, Chagnon, Weisnagel, Argyropoulos, Walts, P\u00E8russe, Bouchard, 2006: The human obesity gene map: the 2005 update. Obesity (2006) 14:529-644